”Teleportarea” în Duhul ca fundament teologic pentru ”tele-Cină”

Unul dintre argumentele biblice/teologice invocate ca suport pentru celebrarea Cinei Domnului online este afirmația apostolului Pavel cu privire la prezența cu duhul atunci când nu este prezent cu trupul. Apostolul face de două ori această afirmație:

Cât despre mine, măcar că n-am fost la voi cu trupul, dar fiind de față cu duhul, am judecat, ca și când aș fi fost de față, pe cel ce a făcut o astfel de faptă. În Numele Domnului Isus, voi și duhul meu, fiind adunați la olaltă, prin puterea Domnului nostru Isus, am hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna Satanei, pentru nimicirea cărnii, ca duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului Isus” (1 Cor. 5:3-5).

Căci măcar că sunt departe cu trupul, totuși cu duhul sunt cu voi, și privesc cu bucurie la buna rânduială care domnește între voi și la tăria credinței voastre în Hristos” (Coloseni 2:5).

Din moment ce Pavel vorbește despre două feluri de prezență – cu trupul și cu duhul – este important să înțelegem care este sensul acestor cuvinte – la ce anume se referă apostolul? Din text rezultă clar că este vorba despre trupul lui Pavel și despre duhul lui Pavel1. Dacă am interpreta literal aceste texte, așa cum sugerează teologii care își construiesc eclesiologia pornind de la această dihotomie între trup și duh, atunci ajungem la concluzia că apostolul Pavel vorbește despre posibilitatea ca în anumite ocazii trupul și duhul omului să nu fie în același loc.

În cazul lui Pavel, atunci când a scris Corintenilor prima sa epistolă, el era la Efes cu trupul. În același timp, însă, cu duhul, a fost la Corint și a participat în mod real la adunarea bisericii – „voi și duhul meu adunați laolaltă.” Dacă această interpretare ar fi corectă, atunci avem următoarele probleme teologice:

 • În ce stare a rămas trupul lui Pavel la Efes, dacă duhul lui a plecat la Corint? În 2 Corinteni 5:1-10, Pavel vorbește despre trup ca despre un cort vremelnic, dar afirmă că, atunci când părăsim trupul, suntem acasă la Domnul: „Da suntem plini de încredere, și ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta, ca să fim acasă la Domnul” (v. 8). Înțelegem din acest text că, atunci când duhul părăsește trupul, de fapt se desface cortul acesta trupesc – adică are loc moartea trupului.

 • Este posibil ca duhul omului să migreze dintr-un loc în altul, fără trup și totuși trupul să rămână viu? Unii comentatori spun că despre așa ceva ar fi vorba în cazul lui Elisei. „Oare n-a fost duhul meu cu tine, când a lăsat omul acela carul și a venit înaintea ta? Este oare acum vremea de luat argint, haine, măslini, oi, boi, robi și roabe? Lepra lui Naaman se va lipi de tine și de sămânța ta pentru totdeauna” (2 Împărați 6:26-27). Putem deduce din acest text că după același tipar și Elisei și Pavel au avut această experiență a despărțirii sufletului de trup pentru o anumită perioadă de timp? Sau în cazul lui Elisei avem de-a face cu o descoperire profetică – de aceia profeții se numeau și văzători (1 Samuel 9:9) – și nu despre o migrare a duhului din trup?

 • Este posibil ca duhul omului să fie prezent în mai multe locuri de odată? În această variantă, duhul lui Pavel ar fi fost simultan și la Efes și la Corint. Dacă aceasta ar fi explicația corectă, are duhul omului capacitatea ubicuității? Altfel spus, poate omul să fie prezent din punct de vedere spiritual în mai multe locuri în același timp?

 • Sub ce formă, sau în ce fel s-a manifestat prezența duhului lui Pavel la întâlnirea cu Biserica din Corint? Pavel afirmă: „, voi și duhul meu, fiind adunați la olaltă, prin puterea Domnului nostru Isus, am hotărât…” Textul afirmă că Biserica din Corint a avut o adunare la care s-au luat decizii. La această adunare a participat și duhul lui Pavel și, mai mult, a participat la decizie – am hotărât. Sub ce formă și-a exprimat apostolul decizia lui în cadrul adunării Bisericii?

 • Au fost conștienți membrii Bisericii din Corint de prezența duhului lui Pavel la adunarea lor? Dacă da, cum au luat cunoștință de această prezență și cum au comunicat cu el? A vorbit duhul lui Pavel în adunare? Prin ce mijloc și-a prezentat duhul lui Pavel decizia lui celorlalți membri ai Bisericii din Corint cu privire la exluderea unui om vinovat de imoralitate?

Dacă prezența „cu duhul”, dar nu și „cu trupul”, în baza unei interpretări literale a afirmațiilor apostolul Pavel, este luată serios în considerare, ca bază teologică pentru telecină, adică pentru celebrarea Cinei Domnului online, credincioșii find despărțiți unii de alții, dar virtual prezenți în același loc spiritual, avem alte aspecte teologice de rezolvat în sfera doctrinei despre biserică:

 • Pot fi luați în considerare membrii bisericii care nu vin „cu trupul” la adunare, dar care ne asigură că sunt prezenți ”cu duhul”, la stabilirea cvorumului pentru adunările generale? Dacă prezența cu duhul este reală, de ce nu?
 • Cum vor fi comunicate deciziile celor prezenți doar cu duhul?

 • Se poate oficia botezul credinței celor care sunt prezenți doar cu duhul dar nu și cu trupul la actul botezului? Sau poate slujitorul duhovnicesc al Bisericii oficia botezul credinței unui nou convertit doar printr-o participare cu duhul?
 • Se pot oficia cununii religioase în cazul în care din motive reale unul dintre miri nu poate participa cu trupul, dar este prezent cu duhul?
 • Va accepta un partener de căsătorie prezența doar cu duhul a celuilalt ca bază biblică pentru o căsătorie normală?
 • Se pot oficia slujbele de înmormântare în vreme de pandemie, doar prin prezența pastorilor cu duhul, dar nu și cu trupul, alături de familia îndoliată?

 • Vor fi mulțumite Bisericile să aibă slujitori prezenți doar cu duhul la nevoile pastorale ale credincioșilor?

 • Poate un credincios să fie membru în mai multe biserici în baza argumentului că este prezent cu duhul?

Întrebările sunt justificate și ar putea continua, pentru că orice sistem teologic trebuie să răspundă și nevoilor practice ale celor care acceptă o anumită învățătură. Dar, în așteptarea unor răspunsuri din partea teologilor care își construiesc eclesiologia pe această dihotomie între trup și duh, merită să ne aducem aminte de vorbele apostolului Petru, cu privire la scrierile lui Pavel: „În ele sunt unele lucruri grele de înțeles…” (2 Petru 3:16).

În așteptarea unor răspunsuri clare, mă bucur să slujesc Domnului și Bisericii cu convingerea că afirmațiile apostolului Pavel cu privire la prezența cu duhul se referă la cu totul altceva și, prin urmare, aceste texte nu pot fi invocate ca bază teologică pentru doctrina despre biserică și despre modul de îndeplinire a slujirii în trupul lui Hristos.

Paul Negrut

……

1 David Guzik, https://www.blueletterbible.org/Comm/archives/guzik_david/StudyGuide_1Cr/1Cr_5.cfm

a. Absent in body by present in spirit: When Paul mentions his spirit being present, he isn’t speaking of astral-projection in the early church. He is truly represented in their midst by his letter, which was a valid spiritual extension of his apostolic authority.

i. In other words, Paul didn’t have to be there to exercise his authority; distance didn’t make him any less an apostle.

ii. Paul pushes his authority hard here (have already judged), but not too much, because he recognizes that it must be done in the name and power of the Lord Jesus (in the name of our Lord Jesus Christ).

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s