Creşterea bisericii 1 – Revigorarea bisericilor mici

 

1.     Introducere

 

Situaţia bisericilor mici şi mai ales a celor din localităţile rurale ridică probleme teologice şi practice care nu pot fi ignorate. Aspectele teologice sunt legate de natura şi funcţiile bisericii locale, iar cele practice se referă la dinamica şi formele de păstorire a bisericilor cu un număr mic de credincioşi şi care  în marea lor majoritate aparţin vârstei a treia (peste 65-70 ani).

În locul unei abordări sociologice şi/sau pragmatice, în această lucrare, vom explora acest subiect din punct de vedere teologic[1]. Este cunoscut faptul că teologia şi practica sunt legate dinamic. De exemplu, începând cu Friederich Schleiermacher, unii teologi au acceptat ideea conform căreia Biserica nu este nimic altceva decât „o societate care există numai în urma manifestării acţiunii umane libere şi care poate continua să existe numai prin punerea în practică a acestei acţiuni”[2] sau că Biserica este o „adunare sau o asociaţie religioasă.”[3] Aceasta abordare eclesiologica preponderent ancorată în sociologic a dezvoltat în timp o practică eclesială sociologizată în care accentul cade pe aspectele instituţionale şi de grup.

Totuşi din punctul de vedere al Scripturii, putem afirma că Biserica nu este doar o simplă instituţie omenească, a cărei existenţă se manifestă la nivelul relaţiilor orizontale (ca o breaslă a meşteşugarilor, ca o asociaţie a pescarilor sportivi sau ca un club). Sub puterea şi călăuzirea Duhului Sfânt, Biserica este mult mai mult decât atât. Fiinţa Bisericii intră într-o relaţie dinamică cu existenţa lui Dumnezeu, a oamenilor şi a lumii. Folosind limbajul Noului Testament putem spune că Biserica este Trupul lui Hristos (un organism divino-uman) şi Poporul lui Dumnezeu (o comunitate istorico-escatologică). Metodologic, în aceasta lucrare, teologia bisericii va fi abordată biblic şi sistematic. În continuare vom analiza teologia bisericii cu ajutorul acestor concepte. Trebuie precizat de asemenea că termenul Biserică în sens local sau universal este folosit interschimbabil: contextul clarifică sensul exact al cuvântului.

 


[1] Unele aspecte privitoare la teologia bisericii sunt preluate din articolul lui Paul Negruţ, „Slujirea evanghelistului în biserica locală”, Creştinul Azi, 2(2002) 2-6.

[2] F. Schleiermacher, The Christian Faith, T&T Clark, Edinburgh, 1968, p.3.

[3] F. Schleiermacher, The Christian Faith, p.5.

Anunțuri

Comentariile sunt închise.