Omniprezenţa lui Dumnezeu 2

„Cuvântul lui Dumnezeu a vorbit lui Iona, fiul lui Amitai.” Dumnezeu îţi cunoaşte familia. Poate că eşti nemulţumit de familia ta, poate ţi-e ruşine de ea, ai senzaţia că te-ai născut în familia aceea dintr-un accident sau dintr-o greşeală. Nicidecum! Dumnezeu te-a aşezat în familia ta cu un anume scop şi, acolo, în contextul acelei familii, Dumnezeu doreşte să-ţi vorbească. Cuvântul lui Dumnezeu s-a adresat lui Iona, fiul lui Amitai, şi i-a spus: „Du-te la Ninive, cetatea cea mare”, pentru că Dumnezeu cunoaşte nu doar individul, El cunoaşte şi cetăţile, oraşele, întreaga istorie a popoarelor lumii. Nu te poţi ascunde de Dumnezeu. El cunoaşte păcatele oamenilor, păcatele popoarelor, iar Biblia afirmă: „Păcatul este ruşinea popoarelor” (Proverbe 14:34). Dumnezeul cunoaşte totul Dumnezeu le ştie pe toate. Dumnezeul atotcunoscător i Se adresează lui Iona astfel: „Iona, am să te chem să lucrezi împreună cu Mine. Iona, te voi trimite la Ninive, planul Meu cu tine este să te duci la Ninive, la cetatea aceea mare şi să fii glasul lui Dumnezeu acolo; să strigi împotriva ei. Iona, eşti chemat la o lucrare, la o lucrare istorică şi cosmică.” Dumnezeu are un plan cu noi atunci când ne cheamă. Dumnezeu nu vine la întâmplare să vadă ce se mai întâmplă pe pământ. El are un plan cu viaţa fiecăruia dintre noi.      

Dumnezeu spune în cartea profetului Ieremia, capitolul 29, versetul 11: „Căci Eu ştiu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde.” Prin urmare, Dumnezeu are un plan pentru tine, are un viitor pentru tine. Poate că te gândeşti uneori: „Eu nu am niciun viitor. Eu n-am nicio şansă în viaţa aceasta. Sunt un ratat. Sunt un om lipsit de orice perspectivă, înaintea mea toate uşile sunt închise.” Dumnezeu însă spune: „Eu ştiu gândurile pe care le am cu privire la tine. Am un viitor pentru tine şi am o nădejde!” Când Dumnezeu te cheamă, El face aceasta deoarece are un plan pentru tine. Când l-a chemat pe Iona, acesta se afla în Gat-Hefer, un orăşel de lângă Nazaret. Iona era un om anonim. Dar iată că Dumnezeu îi spune: „Iona, vino să schimbăm istoria! Te vei duce în capitala celui mai mare imperiu al vremii; Iona, vino să schimbăm lumea, căci vreau să te trimit într-o misiune extraordinară, vreau să fii glasul lui Dumnezeu.”

Dacă Dumnezeu are un plan pentru tine, un viitor, o nădejde, care este acest plan? Oare ce vrea Dumnezeu de la tine? În 2 Petru 3:9, Cuvântul lui Dumnezeu ne dezvăluie care este planul lui Dumnezeu pentru omenire: „Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinţei Lui, cum cred unii; ci are o îndelungă răbdare pentru voi şi doreşte ca niciunul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă.” Planul lui Dumnezeu cu tine şi cu mine este să nu ne lase să pierim, ci să ne întoarcă la pocăinţă. Dumnezeu are un plan, un viitor, o nădejde, iar acest plan este să nu ajungi în iad, să nu sfârşeşti în păcat, în ruşine, în mizerie, ci să te întorci la pocăinţă. Acesta este planul lui Dumnezeu pentru tine.                                                                  

De asemenea, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Evrei, capitolul 2, versetul 9, că planul acesta nu se încheie aici pe pământ, ci continuă în eternitate: „Dar pe Acela care a fost făcut «pentru puţină vreme mai prejos decât îngerii», adică pe Isus, Îl vedem «încununat cu slavă şi cu cinste» din pricina morţii pe care a suferit-o pentru ca prin harul lui Dumnezeu, El să guste moartea pentru toţi. Se cuvenea, într-adevăr, ca Acela pentru care şi prin care sunt toate, şi care voia să ducă pe mulţi fii la slavă!”. Planul lui Dumnezeu este ca aici, pe pământ, noi să venim la pocăinţă, iar în veşnicie, El să ne ducă în glorie.

Dragii mei, Dumnezeu are un plan cu noi, El nu ne-a creat şi nu ne-a dat viaţă ca să sfârşim într-un mormânt. Viaţa noastră nu ne-a fost dată de Dumnezeu ca să trăim aici fără rost, fără nicio menire. Dumnezeu are un plan pe care îl împlineşte aici aducându-ne la pocăinţă, iar în veşnicie, la glorie. Atunci când Dumnezeu vorbeşte făpturilor pe care le-a creat, El doreşte să-Şi ducă la îndeplinire planul. În acelaşi fel, Cuvântul lui Dumnezeu i-a vorbit lui Iona şi l-a chemat să-I împlinească planul. Însă din momentul acela, lucrurile încep să se complice. Lui Iona nu i-a plăcut planul lui Dumnezeu, nu i-a plăcut ceea ce dorea Dumnezeu cu el. El n-a fost de acord cu planul lui Dumnezeu şi, prin urmare, a hotărât să fugă. Cuvântul Domnului i-a vorbit lui Iona şi i-a spus: „Scoală-te şi du-te la Ninive, cetatea cea mare şi împlineşte acolo planul Meu cu privire la cetatea aceea. Iona s-a sculat şi a fugit departe de Faţa Domnului.” Iar acum urmează întrebarea: Poţi fugi de Dumnezeu? Chiar crezi că, într-adevăr, poţi fugi de Dumnezeu? Răspunsul este da, poţi fugi, dar nu de Dumnezeu. Bineînţeles că dacă te ţin picioarele, poţi fugi. Dar dacă nu poţi fugi fizic, poţi fugi spiritual. Dacă îndrăzneşti în mintea ta, în inima ta, în duhul tău, te poţi împotrivi lui Dumnezeu. Aceasta este o altă formă de a fugi. Da, putem să fugim în lăuntrul nostru, în sufletul nostru, chiar dacă pe dinafară nu se vede. Iona a vrut să fugă de Dumnezeu pentru că nu i-a plăcut planul lui Dumnezeu pentru el. Dar cum poţi fugi de Dumnezeu? Este Dumnezeu un om ca şi noi? Este Dumnezeu o făptură limitată, o fiinţă de care putem fugi? Unde să fug de Dumnezeu?      

Psalmistul David afirmă că Dumnezeu este atotprezent[1]. Oriunde m-aş duce, Dumnezeu este acolo. Nu am unde să fug de Dumnezeu. Orice variantă aş lua în calcul, varianta aceea mă aşază faţă în faţă cu Dumnezeu. El este atotprezent. Însă atunci când afirm că Dumnezeu este atotprezent, se ridică o întrebare foarte serioasă: Este Dumnezeu la fel de prezent în biserică ca şi într-un bar de noapte? David spune: „Oriunde m-aş duce, Dumnezeu este prezent.” Este Dumnezeu la fel de prezent în biserică şi într-un loc al destrăbălării, într-un bar de noapte? Dacă Dumnezeu este atotprezent, este El la fel de prezent şi într-un loc şi în celălalt? Prezenţa lui Dumnezeu se întinde peste întregul pământ şi întregul cer, dar manifestarea prezenţei Sale este diferită într-un loc faţă de altul. Dumnezeu, care este prezent pe toată întinderea pământului, îi caută pe ai Săi. Oriunde s-ar afla copiii Lui, Dumnezeu este prezent cu ei ca să-i sprijine. Este prezenţa care aduce binecuvântare, ajutor, este prezenţa aducătoare de mântuire, care oferă har. Pe cei care sunt ai săi, Dumnezeu îi caută pe întregul pământ. Dragul meu, dacă eşti al Lui, chiar şi atunci când te afli pe un pat de spital, când te afli într-o mare încercare, când treci prin suferinţe, când ai necazuri în familie, ochii Domnului ştiu unde eşti. Prezenţa Lui este acolo ca să te sprijine. Ochii Domnului sunt acolo ca să te ocrotească, iar urechile Lui iau aminte la rugăciunile tale. Dumnezeu te vede oriunde ai fi. El ştie dacă ai mers pe calea neprihănirii sau pe calea păcatului, ştie dacă vrei să fugi dinaintea Lui sau dacă vrei să asculţi de El. Dumnezeu este prezent pretutindeni. Copiilor Săi, prezenţa lui Dumnezeu alături de ei le aduce sprijin, însă celor păcătoşi le aduce judecată. Dumnezeu, care este prezent pretutindeni, îi sprijină pe unii, iar pe alţii îi judecă.            

Da, Dumnezeu te vede dacă te afli într-un bar de noapte, într-un loc al păcatului, dar El este prezent acolo ca să îţi stea împotrivă. Prezenţa lui Dumnezeu este acolo ca să scoată totul la iveală. Biblia spune că Dumnezeu te va smulge de acolo ca să te judece. Dar oare de cine a fugit Iona? Iona a fugit de prezenţa binecuvântată a lui Dumnezeu! El a fugit de prezenţa lui Dumnezeu care oferă har, care iartă, care sprijină. A fugit de prezenţa lui Dumnezeu aducătoare de mântuire şi s-a întâlnit cu prezenţa lui Dumnezeu aducătoare de judecată, cu Dumnezeul care îi stă împotrivă.

Întrucât Dumnezeu este prezent pretutindeni şi cunoaşte căile fiecăruia dintre noi, El ne iese în cale şi ne îndeamnă: „Întoarceţi-vă, fii răzvrătiţi!” Ştiind că, în rătăcirea noastră, unii dintre noi am căzut adânc, Dumnezeu doreşte să ne ajute să ne întoarcem la El. Din pricina păcatelor noastre, Dumnezeu L-a trimis în lume pe Fiul Său, pe Domnul Isus Cristos. El a venit ca să ne spună: „Fiul omului a venit să caute şi să mântuiască ce era pierdut” (Luca 19:10). Cristos Domnul este prezenţa lui Dumnezeu în lume, care a venit să te caute şi să te smulgă din starea ta păcătoasă. Iar atunci când te întorci la Isus Cristos, când te întâlneşti cu El, se întâmplă un lucru extraordinar: Domnul Isus Cristos te ia, îţi spală viaţa, îţi spală toate păcatele, înlătură toată ruşinea ta. Isus îţi ia întreaga vină, osânda pe care o meritai, deoarece acum 2000 de ani El S-a dus la Calvar ca să împlinească dreptatea lui Dumnezeu, plata păcatului fiind moartea.   

Când ne întâlnim cu Domnul Isus Cristos, ne întâlnim cu Cel ce a îndurat pedeapsa, cu Cel care S-a întâlnit cu prezenţa lui Dumnezeu care aduce judecata, însă care ne aduce totodată iertarea. Dar Dumnezeu mai face ceva prin Domnul Isus Cristos – îmi schimbă viaţa. El mă întoarce din nou cu faţa spre prezenţa binecuvântată a lui Dumnezeu şi, în acel moment, simt că îmi este dor să mă întâlnesc cu Dumnezeu în prezenţa Lui binecuvântată. Astfel, eu nu mai sunt un fugar, ci un copil al lui Dumnezeu, iar El lasă Duhul Lui cel Sfânt să vină în viaţa mea pentru a mă umple şi a mă ajuta să trăiesc pentru slava lui Dumnezeu. Dumnezeu, care este atotprezent, ştie cu ce păcate eşti împovărat. De aceea, El este gata să-ţi ofere iertarea şi spune: „Planul Meu cu tine este să-ţi dau un viitor şi o nădejde.” Dumnezeu vrea să te întorci la pocăinţă, să te întorci la El. Va urma un asemenea moment în care şi tu va trebui să răspunzi la următoarea întrebare: Fug de prezenţa lui Dumnezeu care aduce binecuvântare şi mă voi întâlni doar cu judecata lui Dumnezeu sau mă întorc la El spunând: „Doamne, aici se încheie fuga mea”?

Iona a vrut să fugă departe de Faţa lui Dumnezeu, însă, după cum vom vedea, consecinţa a fost că a venit furtuna, au venit vânturile, că în viaţa lui Iona a venit pedeapsa, disciplina lui Dumnezeu. Vom vedea că Dumnezeu aduce o furtună, vânturi şi un monstru marin care-l înghite pe Iona. Dumnezeu are uneltele Sale cu care îi disciplinează pe oameni. Iată, aşadar, două aspecte ale prezenţei lui Dumnezeu: una care aduce har şi alta care aduce judecată, pedeapsa divină. Tu pe care o alegi?


[1] Psalmul 139.

Acest text este parte din Cartea Suveranitatea lui Dumnezeu şi sensul vieţii sub soare.

Reclame

Comentariile sunt închise.