Omniprezenţa lui Dumnezeu 1

Cuvântul Domnului i-a vorbit lui Iona, fiul lui Amitai, astfel: „Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, şi strigă împotriva ei. Căci răutatea ei s-a suit până la Mine!” Şi Ioan s-a sculat să fugă la Tars, departe de Faţa Domnului. S-a pogorât la Iafo, şi a găsit acolo o corabie care mergea la Tars. A plătit preţul călătoriei şi s-a suit în corabie ca să meargă împreună cu călătorii la Tars, departe de Faţa Domnului. (Iona 1:1-3)

 

Cartea profetului Iona este o carte foarte scurtă. Însă deşi are doar patru capitole, este una dintre cărţile potrivite pentru vremurile în care trăim. Cartea aceasta are un mesaj special pentru Biserică.[1] În multe aspecte, Biserica se aseamănă cu Iona. Dumnezeu i-a vorbit lui Iona şi l-a trimis la Ninive, dar Iona a ales să meargă în direcţie opusă. Este o carte ce vorbeşte Bisericii pe care Domnul Isus a trimis-o în lumea întreagă să predice Evanghelia, dar, în loc să asculte porunca lui Dumnezeu, Biserica se duce în direcţie opusă. În loc să fie sare şi lumină pentru o lume pierdută, Biserica a preferat confortul şi delăsarea.[2] Biserica se aseamănă în foarte multe privinţe cu Iona, un om care a călătorit împreună cu alţii, dar nimeni n-a ştiut că el era din poporul lui Dumnezeu. Un om fără mărturie. Un om fără putere. Un om pe care Dumnezeu a trebuit să-l scoale din somn prin intervenţia unor oameni nemântuiţi, nepocăiţi.             Cartea Iona se adresează totodată fiecărui credincios în parte.[3] Cuvântul lui Dumnezeu îmi vorbeşte mie şi îţi vorbeşte ţie. Dumnezeu are anumite porunci şi anumite lucrări pentru noi, însă noi, în loc să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu, ne găsim alte preocupări. Ne urmăm propriile planuri şi propriile căi. Dumnezeu ne spune: „Du-te şi fii sare şi lumină!” Dumnezeu ne spune: „Du-te la rugăciune!”, „Ia Scriptura şi citeşte-o!” Dumnezeu spune: „Trăieşte o viaţă curată!” În schimb, noi ne găsim timp pentru orice altceva, dar nu ne facem timp să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu.

De asemenea, cartea profetului Iona este o carte potrivită pentru evanghelizare. În cartea aceasta vedem oameni care se întorc la Dumnezeu, oameni aflaţi în diverse împrejurări, oameni pe care, în mod supranatural, suveran, Dumnezeu îi întoarce de pe calea lor şi îi aduce la pocăinţă. Este o carte prin care Dumnezeu vorbeşte oamenilor aflaţi pe calea păcatului. De aceea, mă rog ca Dumnezeu să vorbească şi celor nemântuiţi şi să-i aducă la mântuire.

Aşadar, vom încerca să descoperim împreună mesajul pe care Dumnezeu ni-l transmite prin cartea lui Iona. Din primul capitol al cărţii vom studia tema omniprezenţei sau atotprezenţei lui Dumnezeu. Omniprezenţa lui Dumnezeu este o temă care se adresează în mod special fugarilor, celor care fug de Dumnezeu. Vom discuta despre atotputernicia lui Dumnezeu, despre omnipotenţa Lui şi vom răspunde la întrebarea: Până unde poţi fugi de Dumnezeu? Tu, care eşti fugar, până unde crezi că poţi fugi? Unde se sfârşeşte această fugă? În punctul în care Dumnezeu spune: „Până aici. Nici un pas mai departe!” Oare până unde putem fugi de un Dumnezeu atotputernic?                

Studiind cartea Iona, vom vedea suveranitatea lui Dumnezeu în pocăinţa marinarilor şi vom încerca să înţelegem care este religia adevărată. Foarte mulţi oameni spun: „Şi eu am religia mea!” Dar care este religia adevărată? Vom da un răspuns la această întrebare puţin mai târziu. Vom discuta despre iertarea lui Dumnezeu şi despre ce înseamnă şcoala rugăciunii. Îl vom vedea pe Iona învăţând în şcoala rugăciunii. Îl vom găsi pe Iona la „douăzeci de mii de leghe sub mare”, în submarinul în care a învăţat şcoala rugăciunii, nu ca în poveştile lui Jules Verne, ci ca în istoria supranaturală a lui Dumnezeu. Vom vorbi de asemenea despre credincioşia lui Dumnezeu sau harul unui nou început.           

Există oameni care au falimentat teribil în viaţă. Sunt oameni care după ce au ruinat totul, au distrus totul, se întreabă: „Mie ce mi-a mai rămas? Cu mine ce se va-ntâmpla?” Ne vom uita la harul lui Dumnezeu prin care El îţi dă un nou început – atunci când Cuvântul lui Dumnezeu îţi vorbeşte a doua oară şi ţie aşa cum i-a vorbit lui Iona. Ne vom uita la judecata lui Dumnezeu sau la secretul marilor treziri spirituale. Vom vedea de asemenea modul în care Dumnezeu a lucrat la mântuirea cetăţii Ninive.   

Vom răspunde la alte două întrebări: Care este vârsta la care se poate spune că eşti responsabil înaintea lui Dumnezeu pentru păcatele tale? La ce vârstă îţi cere Dumnezeu socoteală pentru deciziile tale? Iar a doua întrebare la care vom încerca să răspundem este următoarea: E valabil botezul cailor? Cu toţii am văzut la televizor că în anumite părţi ale ţării, cu ocazia sărbătorii de Bobotează, oamenii îşi botează caii. Oare este valabil botezul cailor? Vom căuta să arătăm apoi ce este şi ce înseamnă dragostea lui Dumnezeu. În încheierea cărţii Iona vom vorbi despre dragostea lui Dumnezeu şi ne vom opri asupra următoarei teme: Cât valorează omul? Trăim într-o vreme în care, pe plan mondial, traficul de carne vie ia o amploare îngrijorătoare. Oamenii sunt de vânzare. Femeile, fetele sunt de vânzare. Dar oare cât valorează omul şi cine licitează pentru el? Cine licitează pentru sufletul tău? Vom încheia cu această licitaţie cosmică pentru sufletul omului şi va trebui să hotărâm fiecare cui ne dăm sufletul. Vom studia cartea Iona încercând să ne apropiem mai mult de Dumnezeu şi să fim binecuvântaţi de El, astfel încât oamenii fără Dumnezeu, care se află sub robia păcatului, să trăiască minunea întoarcerii lor la Dumnezeu. Ne rugăm ca Dumnezeu să cerceteze această ţară cu vremuri de pocăinţă.

Începem studiul nostru cu primele versete ale cărţii lui Iona. „Cuvântul Domnului i-a vorbit lui Iona, fiul lui Amitai, astfel: «Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare şi strigă împotriva ei. Căci răutatea ei s-a suit până la Mine!» Şi Iona s-a sculat să fugă la Tars, departe de Faţa Domnului. S-a pogorât la Iafo şi a găsit acolo o corabie care mergea la Tars. A plătit preţul călătoriei şi s-a suit în corabie ca să meargă împreună cu călătorii la Tars departe de Faţa Domnului” (Iona 1:1-3).    

Aceste trei versete au un mesaj special pentru cei fugari. Cartea Iona se deschide cu un verset care vorbeşte despre prezenţa lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu a vorbit lui Iona. În Vechiul Testament, prezenţa lui Dumnezeu este demonstrată în mod vizibil şi audibil prin Cuvântul lui Dumnezeu, prin slava şi prin Duhul Lui. Peste tot în Biblie găsim următoarele cuvinte: „Cuvântul lui Dumnezeu a vorbit”,[4] ceea ce înseamnă că Dumnezeu, în toată plinătatea Lui, în toată splendoarea şi gloria Lui, S-a apropiat de un om. Cartea Iona începe cu prezenţa lui Dumnezeu, cu plinătatea prezenţei lui Dumnezeu care se descoperă lui Iona, iar această descoperire este făcută într-un mod articulat. Dumnezeu vorbeşte, Dumnezeu i Se adresează lui Iona. Dumnezeu Se tălmăceşte pe Sine. Dacă cercetăm Cuvântul lui Dumnezeu, găsim în el porunci ale lui Dumnezeu, învăţături şi exemple pe care Dumnezeu ni le dă. Poruncile ne spun ce doreşte Dumnezeu de la noi. Învăţăturile ne arată cum trebuie să împlinim poruncile, cum să trăim ceea ce Dumnezeu ne porunceşte. Exemplele ne oferă ilustraţii practice prin care aflăm cum au trăit alţii sau cum n-au trăit alţii.                              Cuvântul lui Dumnezeu dă oamenilor porunci, învăţături şi exemple. În acelaşi fel, Dumnezeu Se apropie de Iona şi îi adresează o poruncă: „Scoală-te şi du-te la Ninive, cetatea cea mare.” Dar când Dumnezeu Se apropie de Iona, El Se apropie de Iona, fiul lui Amitai: Iona ben Amitai. Aceasta înseamnă că Dumnezeu nu vine la noi la voia întâmplării, El nu vorbeşte oricui se nimereşte. Dumnezeul care este prezent lângă Iona este un Dumnezeu care cunoaşte totul despre el. Îi cunoaşte numele, îi cunoaşte familia. Biblia spune că Dumnezeu cunoaşte absolut toate lucrurile. Totul este descoperit înaintea lui Dumnezeu. Ieremia 32:19 spune: „Tu eşti mare la sfat şi puternic la faptă. Tu ai ochii deschişi asupra tuturor căilor copiilor oamenilor, ca să dai fiecăruia după căile lui, după rodul faptelor lui.” Dumnezeu îi cunoaşte absolut pe toţi oamenii, le cunoaşte toate căile şi toate faptele. Dumnezeu te cunoaşte pe tine, mă cunoaşte pe mine, ne cunoaşte pe fiecare în parte. Ascultă cu atenţie: „Căci ochii Mei sunt cu luare aminte la toate căile lor” (Ieremia 16:17). Dumnezeu ştie din ce familie eşti, îţi cunoaşte numele, îţi cunoaşte frământările, păcatele, El îţi cunoaşte absolut toate faptele, pentru că Dumnezeu ştie totul. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbeşte căci Dumnezeu ne cunoaşte până în adâncul fiinţei noastre. „O”, vei zice, „chiar ştie Dumnezeu ce se ascunde în  mine? Chiar îmi cunoaşte Dumnezeu gândurile?”                                          

Epistola către Evrei 4:12 spune: „Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăişuri: pătrunde până acolo că desparte sufletul şi duhul, încheieturile şi măduva, judecă simţirile şi gândurile inimii. Nici o făptură nu este ascunsă de El, ci totul este gol şi descoperit înaintea ochilor Aceluia cu care avem a face.” Aşadar, Dumnezeu îţi cunoaşte gândurile, sentimentele, faptele; totul este gol şi descoperit înaintea Lui. Cu siguranţă, de mine te poţi ascunde, de cel de lângă tine te poţi ascunde, de ceilalţi oameni îţi poţi ascunde faptele, dar nu şi de Dumnezeu. Totul este descoperit înaintea Lui căci Dumnezeu cunoaşte toate lucrurile. Aşa cum l-a cunoscut pe Iona, Dumnezeu te cunoaşte şi pe tine, îţi ştie numele, însă ceea ce e atât de frumos în relaţia aceasta cu Dumnezeu este faptul că El nu te cheamă într-un mod dezinteresat, ci te cheamă pe nume. Atunci când te cheamă la El, Dumnezeu te cheamă pe nume şi îţi scrie numele în Cartea Vieţii. Dumnezeu îţi respectă personalitatea şi îţi împlineşte, îţi înnobilează personalitatea.[1] Vezi R.T. Kendall, Kendall, R. T., Jonah – Sermons Preached at Westminster Chapel, London, Hodder and Stoughton Publishing House, London, 1978.

[2] M.R. de Haan, Jonah. Fact or Fiction? Zondervan, Grand Rapids, 1957, p. 22.

[3] Hugh Martin, Jonah, p. 28.

[4] Vezi Hugh Martin, Jonah, pp.26-29.

Reclame

Comentariile sunt închise.